Het bestuur van JORNext 2024

Walther van Leeuwe, voorzitter 
tel. 06 - 29 09 80 84 info@jornext.nl

Diederik van Hoogevest, penningmeester 
tel. 06 - 51 19 39 75 info@jornext.nl

Lonneke Vossen, secretaris
tel. 06 - 13 44 03 48 info@jornext.nl

Annet de Lange, secretaris activiteiten
tel. 06 - 52 44 27 76 info@jornext.nl

JORNext

JORNext

P/A Waaijer Projectrealisatie B.V.

T.a.v. de heer W. van Leeuwe

Sionsstraat 9

2271 CX Voorburg

info@jornext.nl

Reiscommissie

Monique Vos

Vincent Taapken

Michel van der Linden

Joiselle Fokker

Activiteiten­commissie

Niek de Heij

Lonneke Vossen

Maurits Verhoeff

Annet de Lange

Kascontrole­commissie

Jeroen Kromme

Arne Steeneken