Het bestuur van JORNext 2023

Dolf Mook, voorzitter 
tel. 06 - 10 59 42 89 info@jornext.nl

Diederik van Hoogevest, penningmeester 
tel. 06 - 51 19 39 75 info@jornext.nl

Alexander Koevermans, secretaris
tel. 06 - 52 00 44 45 info@jornext.nl

Annet de Lange, secretaris activiteiten
tel. 06 - 52 44 27 76 info@jornext.nl

JORNext

JORNext

P/A Urban Interest

T.a.v. de heer D. Mook

Tobias Asserlaan 2

2517 KC Den Haag

info@jornext.nl

Reiscommissie

Monique Vos

Vincent Taapken

Michel van der Linden

Joiselle Fokker

Activiteiten­commissie

Niek de Heij

Lonneke Vossen

Maurits Verhoeff

Annet de Lange

Kascontrole­commissie

Jeroen Kromme

Arne Steeneken