Het bestuur van JORNext 2021

Dolf Mook, voorzitter 
tel. 06 - 10 59 42 89 info@jornext.nl

Maikel Ruhl, penningmeester 
tel. 06 - 23 43 72 74 info@jornext.nl

Alexander Koevermans, secretaris
tel. 06 - 52 00 44 45 info@jornext.nl

Eric de Troije, secretaris activiteiten
tel. 06 - 53 53 19 54 info@jornext.nl

JORNext

JORNext
P/A Urban Interest
T.a.v. de heer D. Mook
Tobias Asserlaan 2
2517 KC Den Haag
info@jornext.nl

Reiscommissie

Bregje Nagtzaam
Diana Baard
Robin Dijkgraaf
Erik Tillemans
Martijn Waalboer

Activiteiten­commissie

Eric de Troije 
Vjeko Simunovic
Esther Zonneveld
Niek de Heij
Silvian van Tuyl

 

Kascontrole­commissie

Gert-Jan Vlug 
Ad Roos